برنامه افطار روز بیست و یکم ماه رمضان ۱۴۰۰ ـ قبل و بعد از اذان

اندازه متن
Aa Aa

برنامه افطار روز بیست و یکم ماه رمضان ۱۴۰۰ ـ قبل از اذان ـ ۱۳اردیبهشت۱۴۰۰

 

برنامه افطار روز بیست و یکم ماه رمضان ۱۴۰۰ ـ بعد از اذان ـ ۱۳اردیبهشت۱۴۰۰

مطالب مرتبط

رمضان در اشرف۳ با مجاهدین ـ اردیبهشت ۱۳۹۹

حلول ماه رمضان مبارک باد