رای ما سرنگونی آری به جمهوری دموکراتیک تحریم نمایش انتخابات قلابی ـ نوید آزادی

اندازه متن
Aa Aa

نوید آزادی ـ رای ما سرنگونی آری به جمهوری دموکراتیک تحریم نمایش انتخابات قلابی ـ ۱۳اردیبهشت۱۴۰۰

نگاهی به فعالیت‌های کانونهای شورشی در شهرهای میهن

کرج

مسعود رجوی: نه آتشین به دیکتاتوری دینی آری به انقلاب دمکراتیک و حاکمیت جمهور مردم

تهران

مریم رجوی: نه به حاکمیت آخوندها نه به استبداد مذهبی نه به اختناق و غارت، آری به آزادی و جمهوری دموکراتیک

رشت

مسعود رجوی: رأی ما سرنگونی و تحریم انتخابات قلابیرای ما سرنگونی آری به جمهوری دموکراتیک تحریم نمایش انتخابات قلابی ـ نوید آزادی

تهران

مریم رجوی آنچه در کمین آخوندهاست قیام و سرنگونیست

مشهد

مسعود رجوی: نه آتشین به دیکتاتوری دینی، آری به انقلاب دمکراتیک و حاکمیت جمهور مردم

مریم رجوی: نه به حاکمیت آخوندها نه به استبداد مذهبی نه به اختناق و غارت، آری به آزادی و جمهوری دموکراتیک.

اسفراین

مسعود رجوی: درسال۱۴۰۰برای خامنه‌ای و رژیمش پشتوانه کرونا متصور نیست شورشگران و قیام‌آفرینان باید پیشی بگیرند.

تهران

مریم رجوی: آنچه در کمین آخوندهاست قیام و سرنگونیست

کرمانشاه

آری به جمهوری دمکراتیک رأی من سرنگونی

کرج

‌نه به استبداد مذهبی آری به جمهوری دموکراتیک

تهران

مریم رجوی: نه به استبداد مذهبی آری به جمهوری دموکراتیک

رأی ما سرنگونی آری به جمهوری دمکراتیک

اراک

رأی ما سرنگونی و تحریم انتخابات

شاهرود

رأی من سرنگونی

رشت

رأی ما سرنگونی و تحریم انتخابات ۱۴۰۰

تهران

سرنوشت ایران نه در صندوق رأی آخوندها، بلکه در قیام فرزندان رشیدش نوشته می‌شود. شورشگران پیروزی می‌سازند

آبادان

رأی ما سرنگونی، تحریم سراسری انتخابات یک وظیفه میهنی است

مطالب مرتبط

اعتراض به تخریب مزار شهیدان قتل‌عام۶۷ در خاوران پایدار ـ نوید آزادی

تحریم سراسری نمایش انتخابات رژیم – رای ما سرنگونی، آری به جمهوری دمکراتیک – مرگ بر خامنه‌ای