نشانه های احتضار در بحرانهای نظام ولایت فقیه و تنشهای موجود درحکومت ـ روی خط

اندازه متن
Aa Aa

نشانه های احتضار در بحرانهای نظام ولایت فقیه و تنشهای موجود در حکومت آخوندی ـ روی خط ـ ۱۳اردیبهشت۱۴۰۰

سلام به همه شما همراهان عزیز در روی خط امروز این روزها شاهد وقایع پر تنشی در درون حکومت آخوندها همینطور در سطح بین المللی در رابطه با رژیم آخوندی هستیم.

در روی خط امروز ابتدا نگاهی داریم به سخن روز که نگاهی دارد به مجموعه ای از این تنشها و پارامترهایی که وجود دارد

و بعد هم همه اینها را از وضعیت اجتماعی تا بین المللی رژیم بررسی میکنیم  ،

عنوان سخن روز هست نشانه های احتضار که در این مقاله به بحرانی بودن نظام ولایت فقیه اشاره کرده درمانده گرفتار دربین بحرانهای مختلف که هیچ راه برون رفتی ندارد وبرای هیچ کدام از این بحرانها هم راه حلی ندارد ،

یک بحران خود نمایش انتخابات هست که خامنه ای ان را خیلی مهم میداند ،

و البته همین موضوع هم باعث جدالهای باندی خیلی شدید شده  ،

موضوع دیگر بحران خفگی اقتصادی هست که همین چند ماه اولش خامنه ای و روحانی خیلی ذق زده بودند ،

با وجود آمدن دولت بایدن سرکار شاید بتوانند تحریمهای را بردارند  و گشایش اقتصادی شروع بشود  ،

اما شاهد هستیم که در این چند ماه برای رژیم شکست بوده وگشایشی در کار نبوده ،

موضوع دیگری که رژیم در زیر یک بحران تمام عیار اقتصادی هست  ،

اعتراضات اجتماعی هستند که طی ۴ ماه اخیر همواره گسترش پیدا کرده وتعمیق شده  ،

از اعتراضات بازنشستگان تا کارگران که شاهد بودیم در ۲۰ شهر در جریان بوده  ،

وهمزمان با آن هم فعالیتهای دیگری در سطح جامعه هست ازکمپین تحریم انتخابات  ،

که بطور گسترده جریان دارد تا شعار نویسی ها و به آتش کشیدن نماده های رژیم وتا نصب تصاویر رهبری مقاومت در خیابانها  ،

که صدای رژیم را هم در آورده ودر رسانه های حکومتی بولتن نیوز ۱۱ اردیبهشت به آن اعتراف کرده  ،

که همه اینها نشان دهنده شرایط بحرانی برای رژیم هست و نشانه های احتضار را در آن بارز و هویدا کرده

مطالب مرتبط

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان پایه نهم و دوازدهم در لنجان در استان اصفهان ـ در یک نگاه

نشانه‌های احتضار