ترانه‌های خاطره‌انگیز و منتخب ـ فریاد، زمین مادری، مینای شکسته ـ پیشاهنگ

اندازه متن
Aa Aa

پیشاهنگ ـ ترانه‌های خاطره‌انگیز و منتخب ـ فریاد، زمین مادری، مینای شکسته ـ ۱۹اردیبهشت۱۴۰۰

خواننده گیسو شاکری،  حبیب غراب،  زنده یاد مرضیه

متن ترانه مینای شکسته

دیوانه زدست
عشق تو کنونم
آواره چو مجنون
در دشت جنونم
چون بگذرم از این ره
با پای شکسته
چون ناله کند این نی
با نای شکستهترانه‌های خاطره‌انگیز و منتخب ـ فریاد، زمین مادری، مینای شکسته ـ پیش‌آهنگ
دیوانه ز دست
عشق تو کنونم

اواره چو مجنون
در دشت جنونم
چون بگذرم از این ره
با پای شکسته
چون ناله کند این نی
با نای شکسته
من یوسف راه توام
افتاده به چاه توام
ارزان مفروشم

پیش تو خموشم اگر
چون باده کهنه دگر
افتاده ز جوشم
افتاده ز جوشم
با چهره و سیمای شکسته
با قامت و بالای شکسته
بر کوی تو رو کرده همه فتنه مرانم
داری تو اگر حرمت دلهای شکسته
بر کوی تو رو کرده همه فتنه مرانم

داری تو اگر حرمت دلهای شکسته
چه خواهد شد که نوشی می ز مینای شکسته
چه خواهد شد که نوشی می ز مینای شکسته
با چهره و سیمای شکسته
با قامت و بالای شکسته
بر کوی تو رو کرده همه فتنه مرانم

داری تو اگر حرمت دلهای شکسته
بر کوی تو رو کرده همه فتنه مرانم
داری تو اگر حرمت دلهای شکسته
چه خواهد شد که نوشی می ز مینای شکسته
چه خواهد شد که نوشی می ز مینای شکسته
من یوسف راه توام

افتاده به چاه توام
ارزان مفروشم
پیش تو خموشم اگر
چون باده کهنه دگر
افتاده ز جوشم
افتاده ز جوشم

مطالب مرتبط

ترانه‌های منتخب ـ سرود تفنگ ، مرغ سحر، آسمان انقلاب و همنوازی تار و تنبک ـ پیش‌آهنگ

پرویز یاحقی با ترنم ملودی‌ها بر لبان نسل‌ها