بررسی ویژگیهای برجسته تجمعات اعتراضی بازنشستگان و معلمان ـ گفتگوهای سیاسی

اندازه متن
Aa Aa

گفتگوهای سیاسی ـ بررسی ویژگیهای برجسته تجمعات اعتراضی بازنشستگان و معلمان ـ ۲۶اردیبهشت۱۴۰۰

گفتگو با صلاح عبدالله نژاد

بر اساس فراخوان قبلی امروز (۲۶ اردیبهشت) بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌طور سراسری دست به‌تجمع و اعتراض زده‌اند. تجمع بازنشستگان خشمگین در تهران مقابل سازمان تأمین اجتماعی و در شهرستانها مقابل اداره کل تأمین اجتماعی برگزار می‌شود.بررسی ویژگیهای برجسته تجمعات اعتراضی بازنشستگان و معلمان ـ گفتگوهای سیاسی

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه ، خرم آباد، تهران , مشهد، کرج ،رشت ، کرمان ، اردبیل و… برای پیگیری مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها شعار می‌دادند:

تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم

از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رای نمی دیم

ایران در تب و تاب است. هر روز اقشار مختلف مردم، با برپایی تجمع نسبت به ستم و غارت و سیاست‌های ضدمردمی رژیم آخوندی، اعتراض می‌کنند.

از صبح ۱۹اردیبهشت نیز، بازنشستگان محروم اعتراضات پیوسته و سراسری خود را در ۱۳شهر میهن برگزار کردند. طی ۴ماه گذشته کمتر هفته‌یی بوده و در بعضی هفته‌ها گاه دو سه بار در یک هفته، بازنشستگان به جان آمده، دست به اعتراض زده و خواسته‌هایشان را در خیابان‌ها فریاد زده‌اند. همزمان معلمان معروف به کارنامهٔ سبزها به‌خاطر بیکاری و عدم تحقق وعده‌های دروغین کارگزاران رژیم، از شهرهای مختلف به تهران آمده و در برابر مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مطالب مرتبط

نگاهی به ویژگیهای برجسته تجمعات اعتراضی برگزار شده ـ گفتگوهای سیاسی

تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با شعار؛ «از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رای نمی دیم »