خانم مریم رجوی ـ درود بر مادران دلاور شهیدان قیام ۹۸

اندازه متن
Aa Aa

خانم مریم رجوی ـ درود بر مادران دلاور شهیدان قیام ۹۸ – ۲۷اردیبهشت۱۴۰۰

مادران: «رأی ما سرنگونیه – رأی ما فقط سرنگونیه»

خانم مریم رجوی: درود بر مادران دلاور شهیدان قیام ۹۸ که با خروش سرنگونی رژیم و تحریم_انتخابات قلابی آخوندها، خون فرزندان شهیدشان را جوشان و خروشان نگهداشتند. با تحریم فعال نمایش ضدملی انتخابات هر خانه و کوچه و خیابان را به کانون اعتراض و دادخواهی شهیدان تبدیل کنیم.

توئیت مریم رجوی: ۱۴۰۰۰۲۲۷

مادران شهیدان قیام ۹۸

صدای مادر: … نامفهوم… فریاد دادخواهی مون – نماد دادخواهی مونه – دست تمام مادران آبان است

: رأی من سرنگونیه – رأی ما فقط سرنگونیه –

مطالب مرتبط

اعتراضات سراسری بازنشستگان و معلمان در ۱۵ شهر میهن و پیام خانم مریم رجوی

تجمع مادران شهیدان قیام آبان ۹۸- تحریم نمایش انتخابات رژیم آخوندی + توئیت خانم مریم رجوی