یک مهره باند مغلوب ـ خیلی راحت و شیک با معیار دلخواه و فله ای عده زیادی را کنار میگذارند

اندازه متن
Aa Aa

یک مهره باند مغلوب ـ خیلی راحت و شیک با معیار دلخواه و فله ای عده زیادی را کنار میگذارند- ۲۷اردیبهشت۱۴۰۰

یک مهره باند مغلوب درباره تصمیم شورای نگهبان ارتجاع گفت: خیلی راحت و شیک با معیار دلخواه و به‌طور فله‌ای عده زیادیی را کنار می‌گذارند. اول تصمیم می‌گیرند که چند نفر بماند و بعد مثل قطعات پازل کارت نامزدها را کنار هم می‌چینند و جابه‌جا می‌کنند تا به یک ترکیب اطمینان بخش برسند.

مطالب مرتبط

اعتراف رسانه های حکومتی به حذف فله ای کاندیداهای شرکت در نمایش انتخابات

انتخابات قلابی و کشاکش باندهای قدرت