ترانه‌های منتخب ـ یادگاری، وقت براندازی، می‌توان و باید ـ پیشاهنگ

اندازه متن
Aa Aa

پیشاهنگ ـ ترانه‌های منتخب ـ ترانه‌های منتخب ـ یادگاری، وقت براندازی، می‌توان و باید ـ ۱۶خرداد۱۴۰۰

زنده یاد مرجان

ترانه وقت براندازی کاری از مرجان

شب خودشو باخته به روز
آخر این بازی شده
عاشقا رو صدا بزن
وقت براندازی شده

مصاف اعتصاب و باتومای شکستهترانه‌های منتخب ـ یادگاری، وقت براندازی، می‌توان و باید ـ پیش‌آهنگ
جون به لبش رسیده شهر اسیر و خسته
دوباره پر می‌گیرن، دخترای شورشی
تن نمی‌دن به‌رسم شوم کبو ترکشی
شب خودشو باخته به روز
آخر این بازی شده
عاشقا رو صدا بزن
وقت براندازی شده

سپر سپر پلیس و میله به میله زندون
پرنده‌های زخمی کوچه‌ی غرقه در خون
کلاه کاسکتیها ترسشونو پوشوندن
تو چشم این قبیله سرخی خشمو خوندن
شب خودشو باخته به روز
آخر این بازی شده
عاشقا رو صدا بزن
وقت براندازی شده
دریاچه‌ها می میرن جنگلا بی‌بهارن
تنها سرای سرسبز، رو چوبه‌های دارن
روی گلای سوری، بمبای خوشه خوشه
از پول ما و رنج کودک دستفروشه

مطالب مرتبط

ترانه‌های منتخب ـ سرود تفنگ ، مرغ سحر، آسمان انقلاب و همنوازی تار و تنبک ـ پیش‌آهنگ

ترانه چشم براه- مرجان