انیمیشن حوزه های رای گیری ـ پیک شادی

اندازه متن
Aa Aa

انیمیشن حوزه های رای گیری ـ پیک شادی

به به سلام برشما می بینم باحضور پر شورتون تنور انتخاباتون رو حسابی دارید گرم میکنید

انگیزه تون از این حضور چیه؟

باسلام تو روح امام راحل

مطالب مرتبط

گزارشگر سیمای آزادی از تهران ـ مردم تهران آماده برای یک نه بزرگ به نمایش انتخابات

رویترز: نظرسنجیها نشان از سرخوردگی مردم از انتخابات رژیم است