ثبت نام در مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش و تحریم سراسری نمایش انتخابات ـ نوید آزادی

اندازه متن
Aa Aa

نوید آزادی ـ ثبت نام در مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش و تحریم سراسری نمایش انتخابات ـ ۲۰خرداد۱۴۰۰

نگاهی به فعالیت‌های کانون‌های شورشی

پر واضح است که بدون نیروی انقلابی مجاهدین که هم صورت مسأله هم راه‌حل را در مواجهه با این رژیم فاشیستی از سال‌ها پیش مطرح کرده‌اند و برای آن استراتژی و برنامه و دستور کار و سازمان‌دهی مشخص دارند، دستیابی به آنچه که امروز به‌عنوان مسأله حق مشارکت مردمی و سرنگونی رژیم ملاها، توده‌یی و عمومی شده، امکانپذیر نبود.ثبت نام در مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش و تحریم سراسری نمایش انتخابات ـ نوید آزادی

بنابراین همان‌طور که برای مقاومت ایران از چهار دهه پیش صورت مسأله یعنی دیکتاتوری دینی که به فاشیسم دینی بالغ شده است، و راه‌حل رهایی از آن یعنی سرنگونی و برقراری جمهوری دمکراتیک، امری روشن بوده است، امروز نیز پاسخ عموم جامعه به مسأله سیرک انتخابات رژیم که بخشی از نمایش سیاه‌بازی همیشگی فاشیسم دینی ولایت فقیه بوده است، سرنگونی و استقرار جمهوری دموکراتیک با تأکید بر آزادیها و جدایی دین و دولت و صد البته برپایی عدالت اقتصادی و اجتماعی است.

این خواستی است که تنها برنامه ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی آنرا نمایندگی می‌کند و این همان دلهره و پریشانی عظیمی است که تمامیت رژیم از باندهای مختلف اصول‌گرا و اصطلاحات چی و… از آن می‌نالند. آنچه که این هول و هراس را به اوج رساند پیامی بود که فرمانده ارتش آزادیبخش ملی ایران، مسعود رجوی طی آن در پاسخ به سیرک انتخابات رژیم خبر تشکیل مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران را داد.

پاسخی که نیروی انقلابی جامعه را به جوششی بی‌سابقه انداخته و اعلام آمادگی هسته‌ها و کانون‌های‌شورشی برای ثبت نام در مؤسسان جدید گواه این خون تازه‌یی است که در رگ و پی نیروی انقلابی دوانده است.

مطالب مرتبط

برادر مسعود رجوی اسم مرا هم در مؤسسان پنجم ارتش آزادی بنویس ـ نوید آزادی

ثبت‌نام کانون‌های شورشی در مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش و تحریم سراسری نمایش انتخابات