روزنامه ابتکار ـ بسیاری از مردم از تحمل این وضع ناراحت و خشمگین هستند

اندازه متن
Aa Aa

روزنامه حکومتی ابتکار درباره کسادی شعبده انتخاباتی و پیامدهای منفی مناظره ها برای رژیم  نوشت: ۲۰خرداد۱۴۰۰

گفتمان اعتراض و انتقاد به برخی محدودیت ها، در ذهن مردم جایگاهی ندارد… با توجه به پایین بودن سطح کیفیت و سواد برخی نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از مردم از تحمل این وضع ناراحت و خشمگین هستند.

مطالب مرتبط

گزارشگر سیمای آزادی از تهران ـ مردم تهران آماده برای یک نه بزرگ به نمایش انتخابات

مناظره دوم هم «حاصلی جز شکست نداشت»