زندان مرکزی ارومیه ـ حرکت اعتراضی زندانیان و مقابله با مزدوران گارد

اندازه متن
Aa Aa

مقاومت زندانیان در زندان  مرکزی ارومیه در برابر مزدوران – ۲۰خرداد ۱۴۰۰

صبح چهارشنبه هنگامی که بیش از ۳۰۰تن از زندانیان زندان مرکزی ارومیه با تجمع در مقابل نگهبانی به قطع داروهایشان اعتراض کردند، مزدوران گارد باباتون و چوب به زندانیان معترض یورش بردند و آنان را به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. زندانیان به مقابله برخاستند و دامنه اعتراض به مقابل بهداری کشیده شد و دژخیمان مجبور شدند به خواست زندانیان تن داده و داروهای مورد نیاز زندانیان را تحویل دهند.

مطالب مرتبط

قتل وحشیانه یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه زیر شکنجه دژخیمان خامنه ای

درگیری زندانیان با ماموران سرکوبگر در زندان مرکزی ارومیه