کانونهای شورشی به مسعود رجوی : مرا در موسسان پنجم ثبت نام کن ـ حاضر، حاضر، حاضر

اندازه متن
Aa Aa

کانون های شورشی برای موسسان پنجم ثبت نام میکنند – ۲۰خرداد ۱۴۰۰

کرمانشاه – ۲۰خرداد ۱۴۰۰زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم خرداد۱۴۰۰

تهران – ۲۰خرداد ۱۴۰۰برادر مسعود پیام تشکیل مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش را شنیدم مرا هم ثبت نام کن حاضر حاضر حاضر

تهران – ۲۰خرداد ۱۴۰۰: برادر مسعود نام مرا هم در مؤسسان پنجم ارتش آزادی بنویس حاضر حاضر حاضر

تهران – ۲۰خرداد ۱۴۰۰: برادر مسعود سلام علیکم فرمانده ارتش آزادیبخش اسم مرا هم در مؤسسان پنجم ثبت نام کنید حاضر حاضر حاضر

کرج – ۲۰خرداد ۱۴۰۰: با سلام خسته نباشید برادر مسعود نام مرا هم برای مؤسسان پنجم ارتش آزادی بنویس حاضر حاضر حاضر

اصفهان – ۲۰خرداد ۱۴۰۰: برادر مسعودپیام شما را شنیدیم نام مرا هم در مؤسسان پنجم ات بنویس حاضر حاضر حاضر

اصفهان – ۲۰خرداد ۱۴۰۰: برادر مسعود اسم من را هم توی لیست مؤسسان پنجم بنویس حاضر حاضر حاضر

اصفهان – ۲۰خرداد ۱۴۰۰: برادر مسعود مرا در مؤسسان پنجم ثبت نام نمایید حاضر حاضر حاضر

اصفهان – ۲۰خرداد ۱۴۰۰: برادر مسعود اسم مرا هم در لیست خود بنویس حاضر حاضر حاضر اصفهان

مطالب مرتبط

کانون های شورشی ـ رای من سرنگونی و تحریم انتخابات قلابی

تحریم نمایش انتخابات قلابی در شهرهای میهن – می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد