گزارشگر سیمای آزادی از تهران ـ مردم تهران آماده برای یک نه بزرگ به نمایش انتخابات

اندازه متن
Aa Aa

تهران: همه در یک انفجار و منتظر یک حرکت برای سرنگونی -۲۰خرداد۱۴۰۰

‌تهران – گزارشگر سیمای آزادی – ۱۴۰۰۰۳۱۹

 صحبت گزارشگر حین رانندگی: من امروز سراسر شاید بگم که تهران از نصف پاسداران مبارک آباد همینطوری تا جنوب آمدم اما یک بنر از انتخابات ندیدم. کلاً اصلاً انگار روح شهر مرده اصلاً هیچکس تو این وادی نیستش که انتخاباتی در پیش است. همه جا سکوت مطلق نه از انتخابات خبریه همه هم اگر حرفی بزنن مسخره می‌کنند یا تو هیچ انتخاباتی اصل میگن ما نیستیم

نه یک بنری ما دیدیم نه یک داستانی میادین رو همه را من زیر پا گذاشتم هیچ خبری از بنری از کاندیداها زده شده باشه یا نه یک شمایل یکی شون آدم ببینه هیچی هیچی هیچی و من اینو می‌گیرم که ببینید روح شهر راجع به این مسأله مرده

اما همه در یک انفجار و منتظر یک حرکت برای سرنگونی

پس آماده برای یک نه بزرگ به انتخابات

سیمای آزادی اینو گرفتم برای سیمای آزادی خداحافظ

مطالب مرتبط

تحریم انتخابات قلابی ـ رای من سرنگونی و آری به جمهوری دمکراتیک

رویترز: نظرسنجیها نشان از سرخوردگی مردم از انتخابات رژیم است