ترس و وحشت رژیم آخوندی از تأسیس موسسان پنجم ارتش آزادی و به میدان فرستادن مزدوران اجاره ای خود ـ پرونده

اندازه متن
Aa Aa

ترس و وحشت رژیم آخوندی از تأسیس موسسان پنجم ارتش آزادی و به میدان فرستادن مزدوران اجاره ای خود ـ پرونده ۹تیر۱۴۰۰

صنعت جعل و سند سازی وزارت اطلاعات و سایبری رژیم

یکی از ترفندهایی که دستگاه اطلاعاتی آخوندها برای مقابله با موفقیت ها و پیروزی های مجاهدین و مقاومت سازمانیافته مردم ایران از آن استفاده می کند بکارگیری صنعت جعل و دروغ است.
در این برنامه ابتدا وضعیت این روزهای رژیم را از نظر سیاسی مرور می کنیم و بعد به نمونه هایی از این گونه دسیسه چینی ها می پردازیم.

شهرزاد علوی

بعد از اینکه آخوند خامنه ای با هدف بیرون کشیدن آخوند رئیسی جلاد ۶۷ از صندوقهای مضحکه انتخابات شان، سلاخی باندهای حکومتی را انجام داد. رهبر مقاومت ایران یک پیامی فرستادند و تأسیس موسسان پنجم را اعلام کردند که این یک پیشدستی و جلو افتادن از رژیم بود.
اولین واکنش رژیم به میدان فرستادن یکی از مزدورانش به نام سیامک نادری بود که روز پنجم خرداد به صحنه آمد و انبوه لجن پراکنی در این رابطه کرد.
بعد از آن، رژیم چند روزی در سکوت بود و از هشت خرداد یکسری مطالب کلیشه ای و پشت سرهم و کاملا یکسان را بوسیله مزدورانش از تلویزیون های مختلف داخلی، خارجی، وزارت اطلاعات و سایتها شروع کرد.
از مزدور علی شیرزادی در اسپانیا گرفته تا مزدور ایرج مصداقی در سوئد، از محمد رزاقی و منصور نظری در فرانسه و …..

مطالب مرتبط

اخراج مأموران وزارت اطلاعات آخوندها از اروپا، یک ضرورت عاجل برای امنیت ایرانیان مخالف و اروپا ـ پرونده

شبکه جاسوسان و همکاران وزارت بدنام اطلاعات رژیم آخوندی در آلبانی ـ پرونده

بیانیهٔ کمیتهٴ پارلمانی برای یک ایران دمکراتیک: رئیسی نقش درجهٔ اول در قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی را برعهده داشت