مسعود فرشچی پیک شادی و شادی آفرین ارتش آزادی ـ قسمت هفتم و هشتم

اندازه متن
Aa Aa

مسعود فرشچی پیک شادی و شادی آفرین ارتش آزادی ـ قسمت هفتم

دلنوشته جمشید پیمان، گفتگو با حشمت سریری و احسان رحمانی

مرگ حقیقتی که دوستش ندارم. در سوگ مجاهد خلق مسعود فرشچی.مسعود فرشچی پیک شادی و شادی آفرین ارتش آزادی ـ قسمت هفتم و هشتم

مجاهد خلق مسعود فرشچی دست در دست مرگ نهاد و رفت و ما را با اندوهمان با اشکهایمان و با خاطرههایمان که پر از شیرینی هستند واگذاشت. من به مفهومی که عارفان ساخته اند و نامش را فنا فی الله گذاشته اند باور ندارم. اما اندیشه گذشتن از خویش برای دیگران را درک می کنم.

باور می کنم و از آن تجربه عینی دارم مجاهدین خلق ایران. این نکته را که می‌گویم در تجربه‌تان آشکارا می‌بینید. سالها و بارها با مجاهدین سر کرده اید کار و کوشش آنها برای آزادی و مردم ایران را دیده‌اید. رزم و پایداری آنها را در مقابل هیولای جمهوری اسلامی می‌شناسید.

اما از زبان آنها ضمیر اول شخص مفرد یعنی من را نشنیده‌اید. از میان انبوه عارفان فنا فی الله شاید به تعداد انگشتان دو دست بتوانید بیابید و نام ببرید که من را در گفتار و کردارشان نیابید. برعکس در میان مجاهدین تنها کسی که خیال می کردند مجاهدند ولی نبودند این من بارز است. آنها که بریدند و می برند جدا از اینکه چه می‌شوند و به کدام سو می‌روند در ارزیابی خود دچار اشتباه بوده‌اند.

به قول حافظ بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود خودفروشان را به کوی می فروشان راه نیست. مجاهد خلق مسعود فرشچی مصداق یک عارف خاکی تهی از منیت و سرشار از گذشت و فداکاری بود. مجاهد خلق شدن کار هر کسی نیست. مجاهد خلق نبودن هم عیب و نقص کسی نیست.

اما وقتی کسی به اختیار و خواست خودش به کسوت مجاهد خلق درآمد در نخستین گام از هر چه من تهی گشته است. مسعود فرشچی نمونه مثال زدنی از مجاهدین خلق بود. فارغ از هر چه که میان انسان و آرمانهای متعالیش فاصله می اندازد.

مسعود فرشچی سرشار از اخلاق مجاهدی بود ـ قسمت هشتم

پیام کاک بابا شیخ حسینی، گفتگو با پیمانه شفیعی از آمریکا، پیام دکتر محمد حسین تسوجی و سیمین منافی و محمد بهروزی

مطالب مرتبط

مسعود فرشچی پیک شادی و شادی آفرین ارتش آزادی ـ قسمت اول تا سوم

مسعود فرشچی پیک شادی و شادی آفرین ارتش آزادی ـ قسمت چهارم تا ششم

زندگینامهٔ مسعود فرشچی قهرمان پاکباز مجاهد خلق از مسئولان و برنامه‌سازان سیمای آزادی