نصب بنر کانونهای شورشی در سالگرد قیام ملی سی تیر در حمایت از دکتر محمد مصدق در شهرهای میهن

اندازه متن
Aa Aa

سالگرد قیام ملی سی تیردر حمایت از پیشوای نهضت ملی دکتر محمد مصدق و چهلمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران-۳۰تیر۱۴۰۰

همدان – نصب بنر  با شعار: مسعود رجوی مصدق مظهر اراده سیاسی یک ملت مستقل و آزاد بود تیر ۱۴۰۰

همدان – نصب بنر با شعار: مسعود رجوی خوشا مصدق که خاطره تابناکش درس میهن‌پرستی و سازش‌ناپذیری می آ‌موزد تیر ۱۴۰۰

رشت – نصب بنر با شعار: مسعود رجوی مصدق مظهر اراده سیاسی یک ملت مستقل و آزاد بود تیر ۱۴۰۰

تهران – نصب پوستر با شعار: مریم رجوی: ایستادگی مصدق بر سر منافع مردم ایران ستودنی است تیر ۱۴۰۰

تهران – نصب پوستر با شعار: مریم رجوی: ایستادگی مصدق بر سر منافع مردم ایران ستودنی است تیر ۱۴۰۰

تهران – نصب بنر با شعار: مریم رجوی: ایستادگی مصدق بر سر منافع مردم ایران ستودنی است تیر ۱۴۰۰

کرج – نصب پوستر  با شعار: مریم رجوی: ایستادگی مصدق بر سر منافع مردم ایران ستودنی است تیر ۱۴۰۰

تهران – نصب بنر با شعار: تبریک به چهلمین سال تأسیس شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دمکراتیک ملی

مطالب مرتبط

۳۰تیر سالروز قیام ملی مردم ایران علیه دیکتاتوری سلطنتی با شعار یا مرگ یا مصدق

۳۰تیر سالروز تأسیس شورای ملی مقاومت ایران، یگانه بدیل دموکراتیک