گسترش آتش قیام به سمت قلب ایران استمرار قیام در شهرهای خوزستان ـ روی خط

اندازه متن
Aa Aa

گسترش آتش قیام به سمت قلب ایران استمرار قیام در شهرهای خوزستان ـ روی خط ـ ۳۰تیر۱۴۰۰

گرمترین سلامها ودرودها به شما همراهان عزیز روی خط درخدمت شما هستیم تا آخرین تحلیل‌ها و مقالات رسانه های مقاومت را بررسی بکنیم.

از سایت مجاهد و سخن روز شروع میکنیم در رابطه با استمرار قیام خوزستان و اهمیت آن عنوان سخن روز هست گسترش آتش قیام به سمت قلب ایران.

درسخن روز ابتدا نگاهی دارد به چیزی که در شش شب گذشته استمرار قیام گذشته در شهرهای خوزستان وهمینطور گسترش اعتراضات به خرم آباد و همینطور شعارهای که در قلب تهران داده شد و همینطور اعتراضات در کرج واین نتیجه گیری کرده که به این ترتیب خیزش قیام بطور چشمگیری مستمر در حرکت هست و هم عمق پیدا میکند هم گسترش پیدا میکند.

درادامه هم نگاهی دارد به نمونه های از موضعگیریهای وحشت زده رژیم بطور خاص در مجلس ارتجاع که تلاش میکند برای توقف قیامها ودرنهایت هم رژیم موفق نخواهد شد و بخشی از صحبتهای خانم مریم رجوی را دراجلاس اخیر شورا یاد آوری کرده که گفتند رژیم هر روز وهر ساعت باید آماده فوران شورشها وقیام ها در این یا آن شهر شورشی باشد هر روز باید منتظر پیامدهای سیاسی موشک پرانیها و آتش آفروزیهای خود در منطقه باشد.

هر روز و هر ساعت باید نگران بروز از هم گسیختگی درقوای سرکوبگر خود باشد

مطالب مرتبط

ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت سوم و چهارم

گسترش آتش قیام به‌سمت قلب ایران