مستند تاریخچه زندانهای شاه-قسمت چهارم-پیوند مبارزه در بیرون و درون زندان

مستند تاریخچه زندانهای شاه-قسمت چهارم-پیوند مبارزه در بیرون و درون زندان - مبارزه مسلحانه که در سال ۱۳۵۰ شعله کشید بویژه محیطهای روشنفکری را  دگرگون کرد 

 

آخرین امید دراولین سنگر

 

قسمت چهارم -کلیپ اول: پیوند نبرد در بیرون و درون زندان

 

             در اولین قسمت گفتیم که مبارزه مسلحانه که در سال ۱۳۵۰ شعله کشید نه فقط چهره جامعه بویژه محیطهای روشنفکری را  دگرگون کرد بلکه چهره زندانها را هم تغییر  داد زندان تبدیل شد به میدان ، میدان دیگری برای نبرد با دیکتاتوری .

 

در دومین قسمت گفتیم که چگونه نبرد در زندان از همان اولین لحظات رویارویی با دژخیم در اتاقهای بازچویی وشکنجه شروع شد

 

و ادامه یافت برای نمونه دو رشته از رویارویی ها را با بیان شاهدان صحنه ها تشریح کردیم ......................................

 

چهل سال پیش در چنین روزی –سنگربندی خیابانها و میادین


پیام مسعود رجوی- انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران علیه دیکتاتوری و وابستگی

ایستادگی ۴۰ساله یک آلترناتیو

[caption id="attachment_208863" align="alignnone" width="462"] پیوند نبرد در بیرون و درون زندان - چهارمین قسمت از مستند تاریخچه زندانهای شاه[/caption]

 

لطفا به اشتراک بگذارید: