صدای پای بهار و پای صحبت اشرف نشانهای آمریکا – قسمت اول

پای صحبت اشرف نشانها – آمریکا – قسمت اول

گفتگو با اشرف نشانها در لوس‌آنجلس آمریکا قسمت اولپای صحبت اشرف نشانها – آمریکا – قسمت اول

دید و بازدید عید سیمای آزادی با اشرف نشانها و هواداران مقاومت در لوس‌آنجلس آمریکا. حضور سیمای آزادی در جمع گرم و نوروزی اشرف نشانها در عید نوروز ۱۳۹۸. تبریکات اشرف نشانهای مقیم لوس‌آنجلس آمریکا به مردم و مجاهدین و رهبری و اعضای مقاومت ایران.

نظر اشرف نشانهای آمریکا به طرح ده ماده ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران جهت برپایی یک کشور آزاد و آباد در منطقه خاورمیانه بعنوان سمبل یک کشور پیشرفته.

تبریک به کانونهای شورشی که می توانند اعتراضات مردمی را سمت و سو بدهند. تبریک به مجاهدین که آورنده شور و شادی و رویش بهاری که رزم ایستادگی در مقابل نظام آخوندی است. مجاهدین قطعا آرزوی دیرینه مردم ایران یعنی نفی ظلم و ستم و فحشا و فقر محقق می کنند.

درود بر زنان قهرمان میهن که در مقابل رژیم آخوندی ایستاندن و هیچ کس نمی داند که چه بلای رژیم بر سر آنها آورد. ما به آنها افتخار می کنیم. ما در این سی و اندی سال همیشه صدای مردم ایران بودیم و آرزو دارم که مردم ایران هرچه زودتر آزاد شوند.

مطالب مرتبط:

گفتگوی بهاری با علی صفوی -جشن نوروز امسال هم در کنگره آمریکا برگزار شد

همراهی هموطنان با مراسم تحویل سال ۱۳۹۸و سخنان مریم رجوی در آغاز سال نو