پیک بهاری ۱۳۹۸ نوروز مبارک بزن بهادر فینیتو

پیک بهاری ۱۳۹۸ نوروز مبارک بزن بهادر فینیتو شباهت پاسدار سلامی با موتور گازی در اینه که هر دو سر و صدایشان زیاد است ولی زور و قدرت کمی دارند


پیک بهاری روز دوم - ۰۲ ۰۱ ۱۳۹۸


پیک بهاری

فینیتو

طنز عروسکی 

ترانه های طنز

وضعیت نظام

رادیو پیک

پیک بهاری ۱۳۹۸

بزن بهادر

شباهت پاسدار سلامی معاون سپاه رژیم با موتور گازی اینست که هر دو سرو صدایشان زیاد است ولی زور و قدرت خیلی کمی دارند

مسئولیت هارت و پورت نظام با پاسدار سلامی است هر موقع که به صحنه می آید معلوم است که یک جا ، بای اساسی دادند و یا اینکه یک ضربه اساسی خوردند و موجی از ریزش در بدنه نظام بوجود آمده که او را به عنوان دود استتار وارد صحنه می کنند

پاسدار سلامی هم با نقشش وحدت زیادی دارد یک اعتماد به نفس بسیار احمقانه که واقعا حرف ندارد مزخرف ترین پرت و پلاها را آنچنان با خود فیلسوف بینی مطرح می کند که بیا و ببین ، که آدم شک میکند که این انگار خودش دوست دارد که مسخره بشود

مرحوم ابوی بزن بهادر می گفت که خر چنین اعتماد به نفسی داشت سلطان جنگل می شد


مطالب مرتبط :

صدای پای بهار و پای صحبت اشرف نشانهای آمریکا – قسمت اول

نوروز انقلاب و آزادی- سخنرانی نوروزی مریم رجوی در آغاز سال۱۳۹۸

[caption id="attachment_218165" align="alignnone" width="527"] پیک بهاری ۱۳۹۸ نوروز مبارک[/caption]