در مقدم بهار و نوروز ۱۳۹۸ - قسمت سیزدهم 

در مقدم بهار و نوروز ۱۳۹۸ - قسمت سیزدهم - پابلو نرودا می گوید با آرامی آغاز به مردن می کنید اگر سفر نکنید اگر کتابی نخوانید اگر به صدای زندگی گوش ندهید


در مقدم بهار و نوروز ۱۳۹۸ - قسمت سیزدهم - روز سوم

پابلو نرودا می گوید با آرامی آغاز به مردن می کنید اگر سفر نکنید اگر کتابی نخوانید اگر به صدای زندگی گوش ندهید

اگر قدر خود را ندانید به آرامی آغاز به مردن می کنید اگر خود باوری را در خود بکشید اگر نگذارید دیگران به شما کمک کنند

و ما در نوروز ۹۸ یک حرف دیگر هم داریم که آن روی این شعر زیبا است

به سرعت  آری به سرعت شروع به زنده شدن می کنید اگر بگذارید خشم فرو خورده سالیان به جای بغض تبدیل به فریاد آزادی بشود

اگر به صدای پای آرمانی که زمانش فرا رسیده گوش بدهید  به سرعت شروع به زنده شدن می کنید اگر به تازیانه دیکتاتور بگوئید نه .

اگر ایستادن را به نشستن ترجیح بدهید به سرعت شروع به زنده شدن می کنید اگر صدای بهار را  بشنوید

بله نوروز ۹۸ یک نوروز دیگری است نوروزی که می شود در آن صدای ترک خوردن دیوارها را شنید می شود صدای پای بهار را شنید

ما هم کاری جز تصویر کردن این بهار زیبا نداریم لبهایتان پر از لبخند و دلهایتان از شادی آکنده باشد

مطالب مرتبط :

صدای پای بهار و پای صحبت اشرف نشانهای آمریکا – قسمت اول

عیدتان مبارک. نوروز خجسته، فرخنده و پیروز باد

[caption id="attachment_218319" align="alignnone" width="509"] در مقدم بهار و نوروز ۱۳۹۸ - قسمت سیزدهم[/caption]