در مقدم بهار و نوروز ۱۳۹۸ - قسمت هفدهم

در مقدم بهار و نوروز ۱۳۹۸ - قسمت هفدهم-دقیقا خاطرم نیست اولین باز کی این تصویر مربوط به یک کودک سوری از قربانیان رژیم آخوندی و دیکتاتوری سوریه را مشاهده کردم


در مقدم بهار و نوروز ۱۳۹۸ - قسمت هفدهم - روز چهارم


دقیقا خاطرم نیست اولین بار کی این تصویر مربوط به یک کودک سوری از قربانیان رژیم آخوندی و دیکتاتوری سوریه را مشاهده کردم .

ولی اینرا می دانم که مدتهاست این تصویر از صفحه ذهنم پاک نمیشود.

نگاهی که مثل نگاه بزرکتر ها می ماند انگار که درد و رنج چندین برابر سالهای کم عمر خودش را تجربه کرده .

اما در عین حال علامت پیروزی و حرفی فراتر از آن درد و رنج در وجودش است

و از آنجا به یاد کودکان رنجدیده خودمان می افتادم

میلیونها کودکی که رژیم آخوندی شیرینی سالهای کودکی را از آنها دزدیده

و یکبار دیگر و از یک مسیر دیگر به این رسیدم

که نوروز واقعی و پایدار روزی است که با سرنگونی دیکتاتوری کثیف آخوندی همه این کودکان در امنیت و رفاه و آسایش زندگی کنند

مطالب مرتبط :

در مقدم بهار و نوروز ۱۳۹۸

مسعود رجوی- نوروز ۱۳۹۱- عید پایداری پرشکوه در اشرف

[caption id="attachment_218778" align="alignnone" width="533"] در مقدم بهار و نوروز ۱۳۹۸ - قسمت هفدهم[/caption]
لطفا به اشتراک بگذارید: