ترسیم خطوط استراتژیک آمریکا در منطقه علیه تجاوزات رژیم ایران–قسمت دوم

ترسیم خطوط استراتژیک آمریکا در منطقه علیه تجاوزات رژیم ایران و پایان  دوران مماشات آمریکا با رژیم ایران   - قسمت دوم


جهان در سالی که گذشت۹۷-قسمت دوم


جهان در سالی که گذشت-۹۷- قسمت دوم – سالی که گذشت سالی پر از حادثه و تحول بود در این سال شاهد تحولات بین المللی از جمله کشمکشهای سیاسی، دیدارهای بی سابقه ،اجلاسهای منطقه ای ..

جهان در سالی که گذشت

اجلاس و گرد همایی ها

رویدادهای ورزشی

حوادث طبیعی

تحولات اچتماعی

تطاهراتها و اعتراضها

رویدادهای علمی

جنگ ها

تحولات بین المللی

بحران مهاجرت

تروریسم

انتخابات

سالی که گذشت سالی پر از حادثه و تحول بود در این سال شاهد تحولات بین المللی از جمله کشمکشهای سیاسی،

دیدارهای بی سابقه ،اجلاسهای منطقه ای و بین المللی ،انتخابات، ترسیم خطوط استراتژیک،

و تحریمهای بین المللی علیه رژیم آخوندی همینطور شاهد فن آوری

و پیشرفت تکنو لوژی در جهان سونامی، سیل و طوفانهای سهمگین

می خواهیم  در دو برنامه نگاهی به مهمترین آنها بپردازیم

در قسمت دوم این برنامه می پردازیم به : 


مهمترین رویدادهای سال گذشته ترسیم خطوط استراتژیک آمریکا در منطقه علیه تجاوزات رژیم آخوندی در منطقه  که می شود گفت دوران مماشات آمریکا با رژیم آخوندی به پایان رسید و سران دولت آمریکا رژیم ایران را به عنوان یک رژیم وحشی و حامی اصلی تروریسم در جهان معرفی کردند در این قسمت از برنامه به سیر تحولات می پردازیم .

مطالب مرتبط:

جهان صنعت نسبت به گرانی و ایجاد اعتصاب و تحصن هشدار داد

فیس‌بوک حسابهای رژیم ایران را به‌خاطر رفتار هماهنگ جعلی حذف کرده است

[caption id="attachment_219188" align="alignnone" width="483"] ترسیم خطوط استراتژیک آمریکا در منطقه علیه تجاوزات رژیم ایران–قسمت دوم[/caption]