مسعود رجوی - سزای این رژیم سیل آتش است

مسعود رجوی: سزای این رژیم، سیل آتش است - قسمت اول


اهریمنان عمامه‌دار نوروز مردم ایران را در فاجعه سیل قتل‌عام کردند.


سزای این رژیم سیل آتش است.


سپاه پاسداران دشمن ضدبشر باید در هم کوبیده شود.


 

مسعود رجوی: سزای این رژیم، سیل آتش است - قسمت دوممطالب مرتبط


ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۱۲-قسمت دوم

ارتش آزادیبخش ملی ایران مسعود رجوی - پیام شماره ۱۱ - دوران آماده‌باش سرنگونی

ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۱۰