روزها و یادها- هفته اول اردیبهشت

۲ اردیبهشت۱۳۶۶ درگذشت محمودی خوانساری، هنرمند برجسته‌ی موسیقی ملی ایران


شادروان محمود محمودی در سال ۱۳۱۳ در خوانسار متولد شد.

[caption id="attachment_227108" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته اول اردیبهشت                                                                           محمود خوانساری                              [/caption]

درسال ۱۳۳۷ بعنوان سرپرست موسیقی رادیو شیراز بکار پرداخت،یک سال بعد به دعوت  داوود پیرنیا در رادیو تهران به همکاری با برنامه‌ی گلها پرداخت.

با روی کار آمدن رژیم خمینی، محمودی به عنوان اعتراض، انزوا اختیار نمود و تا پایان عمر کوتاهش در تنهایی و فقر به سر برد. وی در ۵۲ سالگی چشم از جهان فروبست.

 

 

 
ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۲ ترور سرتیپ افشار طوس رئیس شهربانی کل کشور در دولت ملی مصدق


ربودن، شکنجه و قتل سرتیپ افشار طوس، فرمانده‌ی وفادار به دکتر مصدق، یک ضربه‌ی سنگین به حکومت ملی محسوب میشد.

[caption id="attachment_227114" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته اول اردیبهشت                                                                     سرتیپ افشارطوسی                         [/caption]

ضرب الاجل این عملیات ترور، توسط دربار و با کمک عواملی همچون تیمسار زاهدی و مظفر بقایی عامل استعمار، و سرکرده‌ی حزب چماقدار موسوم به زحمتکشان، طراحی و اجرا گردید.

بعد از افشای جنایت توسط شهربانی کل کشور، آخوند کاشانی مراد خمینی، زاهدی جنایتکار را در حریم امن مجلس، که خود رئیسش بود، پناه داد تا از دستگیری و مجازات در امان  حزب دموکرات

 

 
ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸دستگیری مجاهد خلق محمدرضا سعادتی.


محمدرضا سعادتی، مجاهد قهرمانی بود که به فاصله چند ماه از آزادیش از زندانهای شاه مجددا به اوین برگردانده شد. اما این بار پاسداران خمینی بجای شکنجهگران ساواک مدیریت اوین را برعهده داشتند.

[caption id="attachment_227132" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته اول اردیبهشت                                                     مجاهد خلق محمدرضا سعادتی                       [/caption]

محمدرضا سعادتی در ۷ سال اسارت و شکنجه در زندانهای شاه آزمایش وفا، استواری و مقاومت را با سرفرازی از سر گذرانده بود.

دستگیری سعادتی درست در شب ملاقات رهبری مجاهدین با خمینی در قم  صورت گرفت. این دستگیری یک گروگانگیری، برای وادار کردن مجاهدین به تسلیم و تمکین به خواستهی خمینی بود.

سعادتی پس از دستگیری با یک اعتصاب غذای  ۵۰ روزه به افشای ارتجاع پرداخت. مردم نیز به حمایت از این زندانی دو نظام برخاستند. بسیاری مدارس در سراسر ایران تعطیل شد و طی تظاهراتی که بیش از ۱۰۰هزار تن در آن شرکت کردند, مردم با خروش خود خیابان‌های تهران را به لرزه در آوردند. سرانجام در تاریخ چهار مرداد ۶۰ به دستور خمینی جلاد، سعادتی قهرمان تیرباران شد.