روزها و یادها- هفته دوم اردیبهشت

۷ اردیبهشت ماه سال۱۳۳۰ نخست وزیری دکتر مصدق


[caption id="attachment_228293" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته دوم اردیبهشت                                                                                       دکتر مصدق                                  [/caption]

دکتر مصدق و کابینه‌اش اولین دولت ملی در تاریخ معاصر ایران بود که روی کار آمد.

مصدق در حالی به نخست وزیری رسید که چند ماه پیش از آن، قانون ملی کردن نفت را در مجلس، به تصویب رسانده بود و دو روز پس از نخست وزیری هم،  قانون خلع ید از انگلیسی ها را از تصویب مجلس گذراند.

این یک دوره‌ی طلایی در تاریخ معاصر ایران بود که مشابه آن، دیگر تکرار نشد. مصدق در این مسیر، از حمایت توده های وسیع مردم، همینطور اعتصابهای بموقع نفتگران جنوب برخوردار بود.
۷ اردیبهشت ۱۳۶۰ سالروز راهپیمایی ۲۰۰هزارنفره مادران مجاهد خلق


در روز ۷ اردیبهشت ۶۰ مادران مجاهد خلق ، در یک راهپیمایی اعلام نشده، در خیابانهای مرکزی تهران به حرکت در آمدند.هنوز ساعتی از شروع تظاهرات نگذشته بود که سیل خروشان مردم به حمایت از آنان، به راه افتاد.

[caption id="attachment_228299" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته دوم اردیبهشت                                                        راه پیمایی مادران مجاهد خلق                                         [/caption]

جمعیت به زودی به ۲۰۰ هزار نفر رسید. این حرکت شجاعانه مادران و زنان مجاهد خلق، بزرگترین خروش اعتراضی بود که از زمان غصب رهبری انقلاب توسط خمینی، علیه او و مزدوران مهاجم و خونریزش درپهنه‌ی میهن انجام می‌شد.

خمینی، بیمناک از عواقب این تظاهرات، مزدوران خود را به صحنه فرستاد . و پرتاب گاز اشک آور و رگبار مسلسل آغاز شد. اما سیل خروشان و نیرومند آن زنان شجاع، هر مانعی را از سر راه برمیداشت .

سرانجام مادران و زنان مجاهد خلق، پیروزمندانه به مقابل منزل پدر طالقانی رسیدند و با قرائت قطعنامه تظاهرات درخشان خود را به پایان بردند.

به این ترتیب، تظاهرات شجاعانه‌ی زنان و مادران مسلمان و مجاهد، خفقان ماههای آغازین سال ۶۰ را در هم شکست و نقش بسزایی در اثبات حقانیت و مشروعیت مقاومت بجا گذاشت.
۱۲ اردیبهشت‌۱۳۴۷، شهادت اسماعیل شریف‌زاده، فرزند مبارز مردم کردستان


روز دوازدهم اردیبهشت سالروز شهادت روشنفکر انقلابی کرد اسماعیل شریف زاده است. وی توسط نیروهای سرکوبگر شاه در یکی از روستاهای بانه، به شهادت رسید.

اسماعیل شریف زاده در سال ۱۳۴۵ همراه چند تن از جوانان انقلابی کرد از جمله سلیمان معینی، عبدالله معینی، محمدامین سراجی و ملاآواره، «کمیته‌ی انقلابی حزب دموکرات کردستان» را به قصد شروع مبارزه ی چریکی دهقانی در ایران بنیان گذاشت.

[caption id="attachment_228310" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته دوم اردیبهشت              شهادت اسماعیل شریف‌زاده فرزند مبارز مردم کردستان                 [/caption]

آنها ابتدا در اطراف مهاباد و بانه و سردشت به کار تبلیغی و سیاسی در میان روستاییان پرداختند و قصد داشتند پس از زمستان سال ۴۶ عملیات مسلحانه را شروع کنند.

رژیم شاه نیز که از تحرکات این گروه با خبر شده بود، با بسیج نیروهای نظامی و به خدمت گرفتن مزدور و جاش، منطقه‌ی وسیعی از پیرانشهر تا بانه و تا سنندج و پاوه و نوسود را برای ضربه زدن به این گروه، زیر کنترل گرفت.

اولین اکیپ به رهبری شریف زاده در۱۲اردیبهشت ۱۳۴۷ وارد منطقه شد که دریکی از روستاهای بانه به محاصره دشمن درآمد. در این درگیری نابرابر، شریف زاده و یارانش به شهادت رسیدند.

هسته‌ی بعدی، ملا آواره بود که درمنطقه سردشت محاصره و دستگیر شد و به شهادت رسید. شاعر مبارز کرد ملا احمد شلماشی، معرف به ملا آواره در اردیبهشت سال ۱۳۴۷توسط عوامل رژیم شاه به شهادت رسید.

ملا آواره در ادامه مبارزه خود با رژیم ضد خلقی شاه به جنبش مسلحانه‌‌ای که گروه اسماعیل شریف‌زاده، روشنفکر مبارز کردستان آغاز کرده بود پیوست او از اعضای مرکزیت این جنبش شد.

ملا‌آوره سرانجام چند روز پس از شهادت شریف‌زاده در ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۴۷ در معاصری نیروهای سرکوبگر شاه در سردشت قرار گرفت و به شهادت رسید.
۱۱ اردیبهشت ۱۲۷۵ شمسی، قتل ناصرالدین شاه


[caption id="attachment_228314" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته دوم اردیبهشت                                                                                  ناطرالدین شاه                                                [/caption]

روز یازدهم اردیبهشت سال ۱۲۷۵ شمسی ناصرالدین شاه قاجار توسط میرزا رضا کرمانی و با شلیک چند گلوله به ‌قتل رسید.

ناصرالدین شاه چهارمین پادشاه سلسله‌‌‌‌‌‌‌قاجاریه بود که ۴۹ سال بر ایران سلطنت کرد، او  سلطانی مستبد و خودرای بود که  با هرگونه ترقی خواهی ضدیت داشت.

قتل امیرکبیر و اعطای امتیازهای متعدد به‌بیگانگان، خوشگذرانی، ‌چپاول و سرکوب مردم توسط شاهزادگان و توسعه‌‌‌‌‌‌‌فرهنگ چاپلوسی در دربار فاسد، باعث افزایش نفرت مردم از او بود.تحولات پس از مرگ او, به انقلاب مشروطیت ایران منجر شد.

 
۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ شهادت دکتر خانعلی و روز معلم


در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ ،  تظاهرات فرهنگیان و معلمان کشور که در اعتراض به‌حقوق ناچیز خود از چندی  قبل دست به‌اعتصاب زده بودند

[caption id="attachment_228317" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته دوم اردیبهشت                                                                                     دکتر خانعلی                               [/caption]

با سرکوب حکومت شاه مواجه شد. این تظاهرات در برابر مجلس شورای ملی، در میدان بهارستان تهران برپا شده بود.

نیروهای سرکوبگر شاه  صفوف معلمان را به‌خاک و خون کشیدند. در این سرکوب خونین دکتر خانعلی دبیر دبیرستانهای تهران به‌شهادت رسید. از آن پس،  این روز به ‌عنوان روز معلم نامگذاری شد.