آموزشهای ایدئولوژیکی مجاهدین ـ مسعود رجوی ـ رمضان ۱۳۹۳

آموزشهای ایدئولوژیکی مجاهدین ـ مسعود رجوی ـ رمضان ۱۳۹۳


تا اینجا ۳ آیه را خواندیم بعد از این ۳ آیه که قانونمندی هاو سمت حرکت تکامل و دینامیسم ،

و کلید گره گشای قفلها را در جنگ با موانع تکامل نشان داد ،

به عنوان نمونه که به نبرد تاریخی تالوت و جالوت که در ذیل همین آیه احیا است ،می پردازد.

داود نوجوان در اثنا همین نبرد به صحنه می آید و می درخشد،

آنهم با دستی خالی و فقط یک فلاخن و سنگی که با ان هیولا را میکشد .

این ایات را در سال ۶۸ هم خوانده ایم اما حالا بعد از ربع قرن مرور می کنیم .

مقایسه کنید با فهم هر یک از ما در پراتیک انقلابی و مبارزه تا کجا تفاوت کرده است ،

پراتیک انقلابی تئوری را غنا میبخشد و تئوری به نوبه خود چتر عمل انقلابی است و از ان پشتیبانی می کند،

داستان مربوط به بیش از ۳۰۰۰ سال قبل است. .

حدود ۲۵۰ سال پس از در گذشت موسی که قوم را از زیر ستم فرعونی به عرض موعود رسانده بود.

اموزشها و نقش مسیرموسی به فراموشی سپرده شده و اخوندها و اشراف زمانه به هر سو منحرف شدند.

 

 

مطالب مرتبط:

منتخب نشستهای رمضان سلسله آموزشهای درونی مجاهدین مسعود رجوی ـ رمضان۱۳۹۲ 

مسعود رجوی

مسعود رجوی - رهبر مقاومت ایران

کلیپ دوم را ">اینجا می توانید مشاهده کنید  

لطفا به اشتراک بگذارید: