روزها و یادها- هفته چهارم اردیبهشت

۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۵ مرگ مشکوک غزاله‌‌‌‌‌‌‌علیزاده نویسنده مبارز و آزاده ایرانی


غزاله‌‌‌‌‌‌‌علیزاده نویسنده‌یی مبارز و مخالف استبداد بود. او از دوران دانشجوییاش در دهه‌‌‌‌‌‌‌۴۰ با مبارزان راه آزادی و استقلال ایران همراهی می‌کرد.

پس از استقرار حاکمیت ضد بشری خمینی، به ‌خصوص پس از ۳۰خرداد۱۳۶۰، که مبارزان و مجاهدان به‌شدت تحت‌تعقیب و شکنجه و کشتار ددمنشانه‌ی رژیم قرار گرفتند.

غزاله به‌حمایت از مبارزان آزادی برخاست، و جا و مکان دراختیارشان می نهاد.

[caption id="attachment_231075" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته چهارم اردیبهشت                                                                                    غزاله علیزاده                                                      [/caption]

او ازجمله به‌همین اتهام، در معرض انتقامجویی رژیم واقع شد و تحت شکنجه و آزار قرار گرفت.

غزاله علیزاده گفته بود «زنان ایران زیر بار ظلم و زورگویی نمی‌روند و سعی کرده‌اند با نیرویی مضاعف پرواز کنند».

هم‌زمان با مرگ این زن شجاع و آزاده، پاسداران به‌نمایشگاه کتاب تهران حمله کرده، کتابهای او را جمع‌آوری کردند.

غزاله علیزاده که خود فارغ التحصیل رشته ‌‌‌‌‌‌‌علوم سیاسی دانشگاه تهران بود، علاقه وافری به‌ادبیات و فرهنگ ایران داشت .

غزاله آرزوی رهایی را رها نکرد و هرگز به کرنش در مقابل دیکتاتوری تن نداد.
۲۴ اردیبهشت ۱۲۷۰  لغو امتیاز تنباکو.


نیمه‌ی دوم قرن سیزدهم هجری شمسی، یکی از تاریکترین دوره های تاریخ ایران بود.

در این مقطع از تاریخ، پادشاهان قاجار، دست به حراج گسترده‌ی ایران‌زمین و منابع ملی آن می زدند.

[caption id="attachment_231079" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته چهارم اردیبهشت                                                                                لغو امتیاز تنباکو                                      [/caption]

آنها سرمایه های کشور را در امتیازهای استعماری و به بهایی ناچیز به بیگانگان واگذار میکردند،ناصرالدین شاه در این زمینه، سر آمد پیشینیان خود بود.

این امتیازها، خشم ملت را بر می انگیخت در جریان واگذاری امتیاز انحصارتنباکو اعتراضهای مردمی به یک عصیان و اعتصاب عمومی تبدیل شد.

ناصرالدین شاه امتیاز انحصاری تولید و خرید و فروش دخانیات را به کمپانی رژی یک شرکت انگلیسی بخشید.

این قرارداد خشم دیرینه مردم را به نقطه اوج رساند مردم  که تنباکو را تحریم کرده بودند، دروازه‌های شهرها را بروی نمایندگان کمپانی بستند کارگزاران حکومت مردم را به خاک و خون کشیدند.

اما توده‌های خشمگین در ودیوارهای عمارتهای دولتی را شکسته و به خانه نایب‌السلطنه یورش بردند. تفنگداران نایب مردم را به گلوله بستند اما گویی هیچکس را پروای مردن نبود.

زنان پیشاپیش تظاهرگنندگان حرکت می‌کردند و بر علیه شاه و دربار شعار می‌دادند. سرانجام شاه در وحشت از خشم مردم و در نهایت خفت و زبونی امتیاز رژی را در ۲۵اردیبهشت ۱۲۷۰لغو کرد.

لغو امتیاز تنباکو اگرچه بصورت استقراض بانکی غارت استعمارگران انگلیسی را در مسیری دیگر به جریان انداخت، اما در تاریخ جنبش ملی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آن اعتراض پیروزمند، در مسیر تکامل خود، به انقلاب مشروطیت ایران بالغ شدند.
۲۶ اردیبهشت ماه  سال ۱۳۶۱ شهادت مجاهد خلق عالیه بازرگان.


روز بیست و شش اردیبهشت  ۱۳۶۱ مجاهد خلق عالیه بازرگان طی یک درگیری حماسی در تهران و در نبردی قهرمانانه به شهادت رسید.

[caption id="attachment_231080" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته چهارم اردیبهشت                                                              شهید مجاهد عالیه بازرگان                                    [/caption]

او کاندیدای سازمان مجاهدین خلق ایران، در اولین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای ملی از مشهد بود.

او در حالی در صفوف نبرد انقلابی مسلحانه، به رزم برخاست که مادر دو فرزند بود. مجاهد قهرمان عالیه بازرگان  هنگام شهادت۴۴ سال سن داشت.

 

 

 
۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۴ شهادت دو  مجاهد خلق، عفت حداد و فرشته اسفندیاری به دست تروریستهای جنایتکار رژیم آخوندی در بغداد.


روز ۲۷اردیبهشت سال ۱۳۷۴بدنبال حمله زبونانه مزدوران رژیم خمینی به یک اتومبیل مجاهدین در شهر بغداد.

خواهر مجاهد عفت حداد، عضو شورای ملی مقاومت ایران واز مسئولان پشتیبانی ارتش آزادیبخش ملی و خواهر مجاهد فرشته اسفندیاری از مسئولان ستاد تبلیغات مجاهدین و گوینده‌ی با سابقه‌ی صدای مجاهد، به شهادت رسیدند.

آخوند فلاحیان وزیر اطلاعات وقت رژیم آخوندی در  تصمیم گیری و طراحی و تدارک این عمل تروریستی نقش اساسی داشت.

[caption id="attachment_231084" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها- هفته چهارم اردیبهشت                          مجاهدان شهید عفت حداد و فرشته اسفنددیاری                               [/caption]

مجاهد خلق عفت حداد در سال ۱۳۴۲ ‌در سبزوار به‌دنیا آمد. او در تیرماه سال۶۰ در‌جریان موج گسترده‌ی بازداشتها توسط پاسداران خمینی در سبزوار، دستگیر شد، اما توانست با هوشیاری از چنگ دژخیمان بگریزد.

عفت حداد در سال۱۳۶۵ ‌به ارتش آزادیبخش پیوست و در سال ۱۳۷۰ به‌عضویت شورای ملی مقاومت ایران درآمد. او هنگام شهادت، چهار فرزند ۹ تا ۱۴ساله داشت.

مجاهد خلق فرشته اسفندیاری، از سال ۱۳۵۷ زمانی که دانش آموز بود، وارد مبارزات آزادیخواهانه ‌‌‌‌‌‌‌مردم ایران شد و به ‌صفوف مجاهدین خلق پیوست.

او در سال۱۳۵۸ ‌در رشته‌ی ریاضیات و کامپیوتر دانشگاه متحدین، پذیرفته شد و از همان بدو ورود به ‌دانشگاه، فعالیتهایش را در همکاری با انجمنهای دانشجویان مسلمان آغاز کرد.

او در مراحل بعدی مبارزه، خود را به پایگاههای مجاهدین در منطقه مرزی رساند.

و از بهمن سال۶۴‌، فعالیتش را در رادیو صدای مجاهد آغاز کرد و تا روز شهادتش از مسئولان و گویندگان رادیو صدای مجاهد بود.