تجمع اعتراضی اقشار مختلف مقابل مجلس ارتجاع همزمان با اعتراض بازنشستگان

روز سه شنبه 31 مرداد همزمان با اعتراض هزاران تن از بازنشستگان از تهران و سایر شهرها در مقابل مجلس ارتجاع، گروهی از غارت شدگان و مشتریان نمایندگی5054(سراج) ایران‌خودرو که در این نمایندگی اقدام به خرید نقدی خودرو کرده‌اند اما خودرویی به آنها تحویل داده نشده است مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگرار کردند.
[caption id="attachment_23300" align="aligncenter" width="748"] تجمع خانواده های فاقد مدارک هویتی مقابل مجلس رژیم[/caption]

روز سه شنبه همچنین خانواده‌هایی که فاقد مدارک هویتی هستند با تجمع مقابل مجلس ارتجاع، خواستار رفع مشکلات چندین ساله خود شدند.


تظاهرات روز سه شنبه مقابل مجلس
لطفا به اشتراک بگذارید: