به مناسبت درگذشت عماد رام هنرمند مقاومت ایران

یاد استاد عماد رام هنرمند ارزنده مقاومت ایران گرامی باد


قسمت ۱