مسعود رجوی: درباره انقباض و سرکوب رژیم ولایت فقیه در مرحله سرنگونی

در باره انقباض و سرکوب رژیم ولایت فقیه درمرحله سرنگونی


مسعود رجوی- ۱۲ آبان ۱۳۹۷

رژیم ولایت در این بحبوحه به چه مسیری میرود؟ واضح است که از خدا می‌خواهیم دشمن ما عقب بنشیند و وا برود. در اینصورت البته سریعاً انطباق پیدا می‌کنیم اما باید بنا را بر سرکوب و انقباض گذاشت . البته جواب سؤال را خامنهای از قبل داده است که چاره ای جز سرکوب و انقباض و روی آوردن به تروریسم ندارد.

 

خامنه ای

۱۲ مهر ۹۷

تصویر درست از وضع کشور همین بسیج است بسیج مستضفین، این تشکیلات عظیم، این تشکیلات سراسری در کشور این مجموعه عظیم مردمی که سرمشقی شد برای بعضی از کشورهای دیگر که بروند به سراغ جوانهاشون برای حل مشکلات گوناگون،

سایت خامنه‌ای ـ ۱۲مهر۹۷

اشاره کردم که ده هزار تقریبا هسته گروه جهادی فعالند. بسیج سازندگی، راهیان نور، راهپیماییهای انقلاب، اعتکافها، که روز به روز اینها رونق بیبشتری پیدا می کنند این تصویر واقعی از کشور است

و شما جوانهای عزیز هم انشاءالله در میدان علم در میدان فعالیت در میدان تحرک اقتصادی در میدان کارآفرینی، در میدان کار و تلاش فردی و جمعی، در میدان شبکه سازیهای اجتماعی و فرهنگی، در میدان حرکتهای لازم آتش به اختیار در هر جایی که احساس بشه.