حرکتهای اعتراضی مردم بجان آمده علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

حرکتهای اعتراضی مردم بجان آمده از ستم و چپاول حکومت آخوندی ادامه یافت و کارگران فضای سبز شهرداری یاسوج، کارگران کارخانه سنگبری پاسارگاد ، کارگران معدن مس چهارگنبد، سیرجان و کارگران و کارکنان شرکت لیفت تراک سازی سهند تبریز تجمع و اعتصاب کردند


و خواستار حقوق و مطالبات خود شدند.

لطفا به اشتراک بگذارید: