مراسم چهلمین روز جان باختن پهلوان اصغر نحوی پور بر سر مزارش

 

رژیم آخوندی در هراس از تجمع مردم و جوانان در مراسم چهلمین روز جان باختن پهلوان اصغر نحوی‌پور با گسیل گسترده مأموران خود بر سر مزار او، از اجتماع مردم جلوگیری کرد.


گزارشها حاکی از مقابله مردم با مزدوران سرکوبگر است.


پهلوان اصغر نحوی‌پور، در دفاع از زنان هموطن، یک آخوند رذل را در متروی شهر ری گوشمالی داد، اما با شلیک تیر مستقیم مأموران جنایتکار انتظامی در حالی که فریاد می‌زد، «جانم فدای ایران» به شهادت رسید.


لطفا به اشتراک بگذارید: