روزها و یادها – هفته چهارم تیرماه ۹۸

بازگشت یاسرعرفات بعد از ۲۷سال

[caption id="attachment_245549" align="alignleft" width="300"]عرفات عرفات[/caption]

 

 

 

 

فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان

[caption id="attachment_245550" align="alignleft" width="300"]فتح تهران فتح تهران[/caption]

 

 

 

 

سرکشیدن جام زهرآتش‌بس توسط خمینی ضدبشر

[caption id="attachment_245551" align="alignleft" width="300"]سرکشیدن جام زهر سرکشیدن جام زهر[/caption]