تجمع اعتراضی برای آزادی زندانی سیاسی رضا شهابی در مقابل مجلس ارتجاع  •  به دنبال فراخوان همسر زندانی سیاسی رضا شهابی،‌ صبح امروز سه شنبه ۱۴ شهریور ؛ عده یی از فعالین کارگری و رانندگان شرکت واحد در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند و خواهان آزادی وی شدند.
تجمع کنندگان تصاویری از رضا شهابی؛ معلمین و کارگران زندانی در دست داشتند. مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی به تجمع کنندگان اجازه نمی دادند به مجلس نزدیک شوند.

لازم به یادآوری است رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی هم اکنون در زندان گوهردشت کرج در اعتصاب غذا به سر می برد
لطفا به اشتراک بگذارید: