دانشگاه کانون شورش و بیداری – قیام ایران

قیام ایران – دانشگاه کانون بیداری و شورش


گزارشی از دانشگاههای کشور در ۱۶ آذر

این صدای مقاومت دانشگاه است. دانشگاهی که از سالیان سرکوب وسیاهی باز هم فریاد مقاومت ومبارزه سر می دهد.دانشگاه کانون شورش و بیداری – قیام ایران

دانشگاهی که همصدا با قیام سراسری ایران یکبار دیگر برخاست و فریاد زد: نترسید نترسید ما همه باهم هستم.

همزمان با برخاستن بیش از ۱۸۹ شهر ایران در اعتراض به فساد و سرکوب و دیکتاتوری حاکم

دانشجویان در شهرهای مختلف فریاد اعتراض سر دادند.

تا یکبار دیگر نشان دهند که دانشگاه سنگر آزادی هست و خواهد بود و نبض دانشگاه با جامعه و مشکلات آن می‌زند. وقوع قیام آبان ۳هفته قبل از فرارسیدن ۱۶آذر، دانشجویان انقلابی ایران را به همراهی و همدلی با مردم محروم و به‌جان آمده و شرکت در این خیزش عظیم توده‌ای کشاند. آنها که به‌ مناسبت این روز درصدد برپایی مراسم و اعتراض به اختناق حاکم بر جامعه و دانشگاهها بودند،‌ این قیام را به سکوی پرش تبدیل کردند.

روز دوشنبه ۲۷آبان ۹۸، دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به افزایش ۳برابری قیمت بنزین و وضعیت فاجعه‌بار معیشتی و سرکوب سنگین در محوطه دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع تا ساعت ۸ شب ‌آن روز ادامه یافت. دانشجویان شعار می‌دادند: «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» و «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم». بسیجیها به دانشجویان حمله کردند که با مقاومت آنان روبه‌رو شدند.

همزمان مردم در منطقه صادقیه در غرب تهران به خیابان ریخته و با دانشجویان همراهی کردند. با نزدیک شدن به ساعات تاریکی شب، چندین آمبولانس حامل نیروهای لباس‌شخصی وارد دانشگاه شده و شماری از دانشجویان را دستگیر و با آمبولانس به زندانهای اوین و فشافویه منتقل کردند. به اعتراف مقامات رژیم حداقل ۹۵دانشجو در جریان اعتراضات آبانماه بازداشت شدند.

مطالب مرتبط

خروش دانشگاه در ۱۶آذر۹۸ – قیام ایران

۱۶آذر، روز دانشجو و قیام ۹۸