گرامیداشت چهلم بیش از ۱۵۰۰ شهید قیام سراسری در اشرف۳-قسمت اول

گرامیداشت چهلم بیش از ۱۵۰۰ شهید قیام سراسری در اشرف۳-قسمت اول


مجتبی احمدی  (محسن بداقی )

نگاه کن چه فروتنانه بر خاک می‌گسترد


 آن‌که نهال نازک دستانش از عشق خداست


 و پیش عصیانش


بالای جهنم پست است


نگاه کن چه فروتنانه بر درگاه نجابت به‌خاک می‌شکند


 رخساره‌یی که طوفانش مسخ نیارست کرد


چه فروتنانه بر آستانة تو به‌خاک می‌افتد


 آن‌که در کمرگاه دریا


 دست حلقه توانست کرد


نگاه کن چه بزرگوارانه در پای تو سر نهاد


 آن‌که مرگش میلاد پر هیاهای هزار شهزاده بود


نگاه کن


قیام شکوهمند مردم ایران ۲۴آبان در سراسر کشور شعله‌ور شد و به‌سرعت به ۱۹۱ شهر گسترش پیدا کرد.

جوانان و قیام‌آفرینان در مقابله با نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای دلاورانه جنگیدند

و ضربان مهلکی بر پیکر حاکمیت فرتوت خامنه‌ای وارد کردند.

در این قیام بیش از ۱۵۰۰تن از مردم ایران

بر اثر شلیک پاسداران، بسیجیها و نیروهای امنیتی خامنه‌ای به‌شهادت رسیدند.

در بین شهدا حتی می‌توان کودکان ۱۳ و ۱۵ساله‌ را هم مشاهده کرد

که چطور با بی‌رحمی تمام توسط این رژیم به شهادت رسیدند.

مقاومت ایران تا کنون اسامی و مشخصات ۵۴۷ شهید سرفراز قیام سراسری را منتشر کرده است.

تعداد مجروحان قیام هم بیش از ۴۰۰۰نفر است. بیش از ۱۲۰۰۰نفر از تظاهرکنندگان نیز دستگیر شدند.

البته تا امروز خامنه‌ای جنایتکار جرأت نکرده آماری از شهیدان و مجروحان قیام بدهد.

اما از این جنایت هولناک و قتل‌عام وحشیانه، نمی‌تواند فرار کند.

دشمن این قیام را به «جنگ جهانی» و «عملیات فروغ» تشبیه کرد.

به‌تعبیر رهبری مقاومت برادر مسعود،

استراتژی ظفرنمون ارتش آزادی در کانونها و محله‌ها و شهرهای شورشی محک خورد.

شرایط برای رژیم ملاها، دیگر به‌عقب بر نمی‌گردد.

ما در قلب تپندة قیام و شورش، به‌بزرگداشت شهیدان ایستاده‌ایم.

این بزرگداشت تجدید پیمانی است برای ادامة نبرد تا بازآوردن آزادی

برای خلق قهرمان ایران در یکایک شهرها و استانهای شورشی.

با تکرار نام یک‌به‌یک شهیدان یادشان را گرامی می‌داریم و

بر استمرار راهشان تا سرنگونی دیکتاتوری آخوندی پا می‌فشاریم.