تقدیم به شهیدان راه آزادی – قیام ایران

قیام ایران – تقدیم به شهیدان راه آزادی


ترانه پرنده با تصاویر قیام سراسری ایران و شهیدان آنتقدیم به شهیدان راه آزادی – قیام ایران


از آخر تموم شدن از اون‌ور مرگ بیا
عزای باغ‌ و نعره زن با وزش برگ بیا

شهرا هنوز لاله‌یی‌ان کوچه پر از نعره‌ٔ ساز
بارون هنوز رو شیشه‌ها رد شقایق داره باز

یه استعاره مونده که وا بشه زنجیر زمین
نذار زمین خالی بشه از پریای نازنین

بپر از این بختک شب برو تو چشمای طلوع
فاصله‌ها رو خط بزن با میخک گل شروع...

مطالب مرتبط


ترانه ای خلق به پا خاسته – امیر آرام

سرقت شهیدان، کشتار و انکار!