گرامیداشت یاد شهدای قیام در چهلم آنان – قیام ایران

قیام ایران – گرامیداشت یاد شهدای قیام در چهلم آنان


گفتگو با احسان رحمانی

هر کس واکنش خودش را در برابر آنچه در میهن ما می گذرد دارد.گرامیداشت یاد شهدای قیام در چهلم آنان – قیام ایران

چیزی که امروز به آن فکر کردم به ویژگی های خاص این قیام بود. چرا رژیم از جنازه شهدای قیام نمی گذرد؟ چرا پیکرهای پاک شهدا را تحویل نمی دهد. هیچ کجای دنیا اینطور نیست. خوب کسانی بخاک می افتند برای آنها مراسم می گیرند کلیپ درست می کنند. چرا این رژیم اینطور است؟ من حدود ۲۰سال پیش به خاوران رفتم. دیدم تمام سنگ قبرها را خرد و خمیر کرده اند.

باید به این رژیم گفت که تو که اینرا کشتی چرا به سنگ قبر او رحم نمی کنی؟ این فقط از ضعف مفرط این رژیم درمی‌آید. رژیم تمام این چهل سال ضعیف بوده است. همه پیر و جوان به وضعیت رژیم اذعان می کنند. این برمی گردد به ماهیت این رژیم. هر حکومتی باید مشروعیت سیاسی داشته باشد. در کشورهای دمکراتیک قدرت سیاسی از رای مردم و پایگاه اجتماعی بدست می آید. در دیکتاتوریها اینطور نیست. باید این را از جای دیگری تامین کند.

مطالب مرتبط

تقدیم به شهیدان راه آزادی – قیام ایران

شهیدان شهر