سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۲۹ تن دیگر از شهیدان قیام را اعلام کرد

سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۲۹ تن دیگر از شهیدان قیام را اعلام کرد


 سازمان مجاهدین تاکنوناسامی ۶۴۳شهید قیام را اعلام کرده است


اسامی ۲۹ شهید دیگر قیام:

 تهران                            حسن بابایی  /      بهزاد فرهنگی/       علی چالاک /    رضا روشن  

آبادان                           علی مقدم /    محمد رضایی/  احمد علوی/    رضا علوی/    زهرا ساجدی /      حسین ساجدی /    مهدی عساکره /     زینب عساکره

آبادان                           علیرضا فرحانی /   مهدی امیری /     حسین امینی    

ماهشهر                         محسن عبادی مهر/         خانم ام ولید     /   دخترخردسال چنعانی/     مهدی امرایی/      علی ربیع خواه

ایذه                              یاسر اسکندری

شیراز                            وحید توسلی دوست            

کرمانشاه                        رستم عیوض زاده /     محمد رسولی  /    سجاد بیرانوند  

کرج مهرشهر                 میلاد علیپور نوری/    جلال  نصر آبادی 

اندیمشک                       سید مصطفی ارتند

اصفهان یزدان شهر          محمد(احمد) عظیمی