یادی از رضا معظمی از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

قیام ایران – یادی از رضا معظمی از شهیدان قیام سراسری مردم ایران


نگاهی به زندگی و شهادت رضا معظمی از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

رضا معظمی دیگر شهید راه آزادی است که در سن ۱۸سالگییادی از رضا معظمی از شهیدان قیام سراسری مردم ایران – قیام ایران

در کرج به ضرب گلوله دژخیمان خامنه‌ای به جادوانگی سلام کرد. کسی در نظام عمامه‌داران، پاسخی برای این سؤال ندارد؛ زیرا در این نظام زنده بودن و نفس کشیدن و در عین‌حال تن به جائر و جابر حاکم ندادن خود گناهی نابخشودنی است. نابخشودنی‌تر از آن فریاد کشیدن آزادی در کوچه‌ها و خیابانهای ظلام‌آباد است.

نظام ولایت فقیه، مرده‌ و میراث دجال بزرگ قرن،‌ خمینی ضدبشر است؛ همان فرعون عمامه‌داری که می‌گفت آدم را نبرند و داغ نکنند، درست نمی‌شود، حال خلف او علی خامنه‌ای نیز برای بقای خویش به هر جنایتی از جمله کشتار کودکان بی‌گناه دست می‌زند، اما چه کسی است که نداند هیچ قطره خون به‌ناحق ریخته‌ای به هدر نرفته و نمی‌رود. این خونهای پاک با معصومیتی تکان‌دهنده، بهای آزادی ایران‌زمین هستند و بی‌گمان فردای آزاد ایران از ورای نگاه نافذ آنها دیدنی‌ است.

مطالب مرتبط

گرامیداشت یاد شهدای قیام در چهلم آنان – قیام ایران

اسامی و تصاویر شهیدان قیام سراسری مردم ایران در آبان ۹۸ - اسامی حدود ۷۰۴ شهید