تصاویر شهیدان قیام آبان ۹۸ -۲۴ دی ۹۸

تصاویر شهیدان قیام آبان ۹۸ -۲۴ دی ۹۸


تهران:


بهزاد تکیه

میثاق ملکی

تهران – شهریار حسین قدمی

تهران – نسیم شهر بهزاد صفر زاده

کرج کوروش شیدانی

کرج مهدی نقبانی

شیراز وحید توسلی دوست

اهواز هانی شهبازی

اصفهان حمید رضایی

  • جوانرود بهرام غلامی

  • جوانرود هاشم مرادی

  • مریوان ادریس بیواره

  • ایذه یاسر اسکندری


مطالب مرتبط


یادی از رضا معظمی از شهیدان قیام سراسری مردم ایران