سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۲۰ تن دیگر از شهیدان قیام را اعلام کرد

سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۲۰ تن دیگر از شهیدان قیام را اعلام کرد


سازمان مجاهدین تاکنون اسامی ۷۲۴ شهید قیام را اعلام کرده است


اسامی ۲۰ شهید دیگر قیام مردم ایران از این قرار است:


تهران                             ابوالفضل عرب


شهریار- تهران                    شاهین امیری

رباط کریم - تهران                مرتضی نوری

ملارد  -تهران                    مصطفی رضایی

خوزستان لالی                     مهدی احمدی

ماهشهر                        

احد بشارت

امین بچاری

شیراز                            رسول شیروانی

سنندج                           احمد رضا محمدی

کرمانشاه:

حمید چراغی

نادر رضایی آبطاف

کرج

سعید درخشان

مهدی نقبانی

اندیمشک                           حجت لهراسبی

اصفهان                           حمید رضایی

نجف آباد- اصفهاان               محمد امیری

اصفهان زرین شهر             حسن پور پیرعلی

زرین شهر-  اصفهان             حسین پور پیرعلی

بندرعباس

قاسم خلاده

موسی شجاعی

مطالب مرتبط:


سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۵۹ تن دیگر از شهیدان قیام را اعلام کرد

اسامی و تصاویر شهیدان قیام سراسری مردم ایران در آبان ۹۸ - اسامی حدود ۷۲۴ شهید