تصاویر شهیدان قیام - ۲۸ دی ۹۸

تصاویر شهیدان قیام - ۲۸ دی ۹۸


 تهران – شهریار             شاهین امیری

ملارد- تهران              مصطفی رضایی

رباط کریم- تهران      مرتضی نوری

نسیم شهر-تهران       بهزاد صفرزاده

شیراز                           احمدرضا پورقیومی

کرمانشاه                      نادر رضایی آبطاف

شهرکرمانشاه                     حمید چراغی

ماهشهر                       طاهر آل خمیس

شهرماهشهر                      امین  بچاری

اهواز                        هانی شهبازی

مطالب مرتبط


تصاویر شهیدان قیام آبان ۹۸ -۲۴ دی ۹۸