شهید سرفراز قیام مهرداد معین‌فر – قیام ایران

قیام ایران - شهید سرفراز قیام مهرداد معین‌فر


گزارشی از زندگی و نحوه شهادت شهید سرفراز قیام مهرداد معین‌فر


رژیم ضد بشری آخوندی در جریان قیام سراسری مردم ایران دست به کشتاری جنایتکارانه زد.شهید سرفراز قیام مهرداد معین‌فر – قیام ایران

و بیش از ۱۵۰۰تن از قیام کنندگان که بیشتر از جوانان بودند را به شهادت رساند. یکی از این جوانان جوان ۳۲ساله مهرداد معین‌فر از قیام کنندگان و آزادگان اهل شهریار است که در تاریخ ۲۶آبان در ساعت ۱۵و ۲۵دقیقه در خیابان ولی عصر به ضرب گلوله به شهادت رسید.

با وجود فضای رعب و وحشت که رژیم آخوندی برای برگزاری مراسم چهلم شهدای قیام ایجاد کرده بود خانواده و دوستان مهرداد به همراه مردم مراسم یادبود این شهید را برگزار کرده و پنجم دیماه چهلم این شهید را در فردوسیه شهریار گرامی داشتند. مهرداد و مهردادهای زیادی تاکنون شهید شده اند تا پرچم آزادی همچنان در اهتزاز بماند. مردم ایران در گرامی داشت چهلم شهدا بخوبی نشان دادند که انتقام خون شهیدان را از آخوندهای جنایتکار خواهند گرفت.

مطالب مرتبط


شهید قیام ارشاد رحمانیان – قیام ایران

اسامی و تصاویر شهیدان قیام سراسری مردم ایران در آبان ۹۸ - اسامی حدود ۷۲۴ شهید