زنان اولین قربانیان حاکمیت ۴۰ساله آخوندها

حاکمیت ۴۰ساله آخوندها و زنان اولین قربانیان آن


گزارشی از سیاست های زن ستیزانه نظام ولایت فقیه


زن‌ستیزی مهمترین خصیصه نظام آخوندهای حاکم بر ایران و قلب ایدئولوژی خمینی است.زنان اولین قربانیان حاکمیت ۴۰ساله آخوندها

بنابراین زنان ایران‌زمین تحت استثمار و بهره کشی مضاعف قرار دارند. حالا تصور کنید که در این نظام زنان زندانی تا چه حد تحت سرکوب قرار خواهند گرفت. تصورش هم تکان دهنده است. واقعیت بیگاری و استثمار زن در ایران مثل همه فجایع اجتماعی دیگر معلول نظام فاسد و چپاولگر و زن‌ستیز ولایت‌ فقیه می‌باشد.

این برگ سیاه تنها با خیزش،‌ اعتراض، قیام و سرانجام سرنگونی حکومت آخوندی ورق خواهد خورد. زنان و دختران ایران‌زمین از همان سالهای اول این حاکمیت ننگین علیه زن‌ستیزی آخوندها به خیابان‌ها ریختند و به‌طور مشخص در صفوف مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران زیر شکنجه‌های مزدوران خامنه‌ای صحنه‌های شکوهمند تاریخی از ایستادگی و فدا خلق کردند ضمن این‌که این زنان به‌پا خاسته بالاترین مشارکت را در جریان قیام پرشکوه آبان ۹۸ داشتند.

مطالب مرتبط


نقش زنان شورشی در قیام دیماه ۹۸ – قیام ایران

زن‌ستیزی آخوندها و زنان شورش و قیام
لطفا به اشتراک بگذارید: