خروش بهمن - ریشه و دستاورد های انقلاب ضد سلطنتی - قسمت دوم

زندانیان زمان شاه ومجاهدینی که امواج خروشان خلق را در انقلاب ضد سلطنتی همراهی کردند - خروش بهمن


در ویژه برنامه خروش بهمن در گفتگو هایی با مسئولین مجاهدین ،

به ریشه و دستاورد های انقلاب ضد سلطنتی و چگونگی استمرار جنبش آزادیخواهانه مردم ایران،

در دوران استبداد مذهبی می پردازیم.

میهمانان ما در صفوف مقدم تحولاتی قرار داشتند .

که تاریخ میهن ما را از دهه ۵۰ تا به این سو، شکل داده، زندانیان سیاسی زمان شاه که به دست مردم آزاد شدند.

و مجاهدینی که امواج خروشان خلق را در انقلاب ضد سلطنتی همراهی کردند .

و از آن موقع تا الان در صفوف مجاهدین فراز و نشیب های جنبش آزادیخواهانه مردم ما را از نزدیک تجربه کردند.

میهمان امروز برنامه ما آقای عباس داوری از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران است ،

مطالب مرتبط:

پیام مسعود رجوی -انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران علیه دیکتاتوری و وابستگی-قسمت اول

مریم رجوی: نه شاه، نه شیخ – زنده باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران