خروش بهمن - جنگ بین مردم ایران و حاکمیت آخوندی بر سر حق حاکمیت ملی - قسمت سوم

صورت مسئله اصلی ایران: جنگ بین مردم ایران و حاکمیت آخوندی بر سر حق حاکمیت ملی - خروش بهمن - قسمت سوم


در تمام سالهایی که فاشیسم مذهبی حاکمیت خودش را با دیکتاتوری به میهنمان تحمیل کرده ،

صورت مسئله اصلی ایران را می شود در یک عبارت خلاصه کرد،

جنگ بین مردم ایران و حاکمیت آخوندی بر سر حق حاکمیت ملی .

مردم ایران در انقلاب ۲۲ بهمن در پی این بودند که حق حاکمیت که توسط نظام سلطنتی غصب شده بود.

به ملت ایران بر گردد یعنی بتوانند آزاد باشند .

زمام امور کشور را به افرادی بدهند که با رای آزادانه مردم،

و از طریق صندوقهای رای در یک نظام دمکراتیک انتخاب شدند.

تمام ساختار حکومتی از بالا تا پایین در برابر مردم ایران پاسخگو باشند.

و ایران میهنی باشد که در آن اراده ملت ایران در مورد سرنوشت خودشان ،سرزمینشان ،ثروتهای خاکشان، اعمال بشود.

اینها همه آن حقوقی بودند که مردم ما در استبداد سلطنتی از آن محروم بودند و برای همین به پا خواستند.

مطالب مرتبط

گامهای انقلاب – نگاهی به انقلاب ۲۲ بهمن و پایان استبداد سلطنتی – قسمت اول

در سالروز انقلاب ضدسلطنتی، یاد پیشتازان، راهگشایان و شهیدان آن انقلاب گرامی باد