بعد از پیروزی انقلاب، سرکوب،جنگ افروزی،صدور ارتجاع و تروریسم،چرا؟-خروش بهمن - قسمت چهارم

بعد از پیروزی انقلاب، سرکوب،جنگ افروزی،صدور ارتجاع و تروریسم،چرا؟ - خروش بهمن- قسمت چهارم


چهارمین قسمت از مجموعه برنامه خروش بهمن ویژه برنامه ای به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی


سالگرد انقلاب ضد دیکتاتوری و آزادیخواهانه ای که در ۲۲ بهمن سال ۵۷ به پیروزی رسید.

را در شرایطی گرامی می داریم که شعله های انقلاب نوین مردم ایران بالا بلند تر از هر زمان دیگری زبانه می کشد.

وتیرگیهای ارتجاع حاکم را به چالش می کشد .

بعد از انقلاب ضد سلطنتی رژیم ولایت فقیه از آنجایی که توان پاسخگویی،

به هیچ کدام از خواسته های جامعه ایران را نداشت.

یعنی نه می توانست و نه می خواست آزادیها را تضمین کند.

و نه می توانست ترقی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بوجود بیاورد .

برای بقاء خودش سیاستهایی را در پیش گرفت .

که تماما علیه خواسته های تاریخی مردم ایران در جریان انقلاب ضد سلطنتی بود .

سرکوب ، جنگ افروزی ،صدور ارتجاع،و تروریسم از جمله این سیاستها بودند.

و به این ترتیب از همان روز نخست رو در روی مردم ایران قرار گرفت.

مطالب مرتبط:

چهلمین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی در آلبانی-فرانسه -آلمان- پای صحبت مسئولین مجاهدین

از۲۲بهمن چه می‌خواستیم و چه داریم؟